Fork of Hexbear for frontend PR development.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

261 lines
11 KiB

{
"post": "post",
"remove_post": "Verwijder post",
"no_posts": "Geen posts.",
"create_a_post": "Plaats een post",
"create_post": "Plaats post",
"number_of_posts": "{{count}} post",
"number_of_posts_plural": "{{count}} posts",
"posts": "posts",
"related_posts": "Deze posts kunnen gerelateerd zijn",
"cross_posts": "Deze link is ook geplaatst in:",
"cross_post": "cross-post",
"comments": "Reacties",
"number_of_comments": "{{count}} reactie",
"number_of_comments_plural": "{{count}} reacties",
"remove_comment": "Verwijder reactie",
"communities": "Communities",
"users": "Gebruikers",
"create_a_community": "Maak een community",
"create_community": "Maak community",
"remove_community": "Verwijder community",
"subscribed_to_communities": "Geabonneerd op <1>communities</1>",
"trending_communities": "Populaire <1>communities</1>",
"list_of_communities": "Lijst van communities",
"number_of_communities": "{{count}} community",
"number_of_communities_plural": "{{count}} community's",
"community_reqs": "kleine letters, onderstrepingsteken en geen spaties.",
"edit": "bewerk",
"reply": "reageer",
"cancel": "Annuleer",
"unlock": "ontsluiten",
"lock": "sluiten",
"link": "link",
"mod": "moderator",
"mods": "moderators",
"moderates": "Modereert",
"settings": "Instellingen",
"remove_as_mod": "Verwijder als moderator",
"appoint_as_mod": "Benoemen tot moderator",
"modlog": "Moderatorlog",
"admin": "beheerder",
"admins": "beheerders",
"remove_as_admin": "verwijder als beheerder",
"appoint_as_admin": "benoemen tot beheerder",
"remove": "weghalen",
"removed": "weggehaald door moderator",
"locked": "gesloten",
"reason": "Reden",
"mark_as_read": "markeer als gelezen",
"mark_as_unread": "markeer als ongelezen",
"delete": "verwijder",
"deleted": "verwijderd door maker",
"restore": "herstellen",
"ban": "verban",
"ban_from_site": "verban van site",
"unban": "verbanning opzeggen",
"unban_from_site": "verbanning van site opzeggen",
"save": "opslaan",
"unsave": "weggooien",
"create": "maak",
"username": "Gebruikersnaam",
"email_or_username": "E-mail of gebruikersnaam",
"number_of_users": "{{count}} gebruiker",
"number_of_users_plural": "{{count}} gebruikers",
"number_of_subscribers": "{{count}} abonnee",
"number_of_subscribers_plural": "{{count}} abonnees",
"number_of_points": "{{count}} punt",
"number_of_points_plural": "{{count}} punten",
"name": "Naam",
"title": "Titel",
"category": "Categorie",
"subscribers": "Abonnees",
"both": "Beide",
"saved": "Opgeslagen",
"unsubscribe": "Afmelden",
"subscribe": "Abonneren",
"subscribed": "Geabonneerd",
"prev": "Vorige",
"next": "Volgende",
"sidebar": "Zijbalk",
"sort_type": "Sorteertype",
"hot": "Populair",
"new": "Nieuw",
"top_day": "Dagelijkse top",
"week": "Week",
"month": "Maand",
"year": "Jaar",
"all": "Alle",
"top": "Top",
"api": "API",
"inbox": "Postvak-in",
"inbox_for": "Postvak-in voor <1>{{user}}</1>",
"mark_all_as_read": "markeer alle als gelezen",
"type": "Type",
"unread": "Ongelezen",
"reply_sent": "Reactie gestuurd",
"search": "Zoek",
"overview": "Overzicht",
"view": "Beeld",
"logout": "Log uit",
"login_sign_up": "Log in / Aanmelden",
"login": "Log in",
"sign_up": "Aanmelden",
"notifications_error": "Bureabladberichten niet beschikbaar in je browser. Probeer Firefox of Chrome.",
"unread_messages": "Ongelezen berichten",
"password": "Wachtwoord",
"verify_password": "Herhaal wachtwoord",
"email": "E-mail",
"optional": "Optioneel",
"expires": "Verloopt",
"url": "url",
"body": "Tekst",
"copy_suggested_title": "neem voorgestelde titel over: {{title}}",
"community": "Community",
"expand_here": "Breid hier uit",
"subscribe_to_communities": "Abonneer je op een paar <1>communities</1>.",
"chat": "Praat",
"recent_comments": "Recente reacties",
"no_results": "Geen resultaten.",
"setup": "Installatie",
"lemmy_instance_setup": "Installatie van Lemmy-instantie",
"setup_admin": "Maak een administrator",
"your_site": "jouw site",
"modified": "bewerkt",
"nsfw": "NSFW",
"show_nsfw": "Laat NSFW-inhoud zien",
"sponsors": "Sponsoren",
"sponsors_of_lemmy": "Sponsoren van Lemmy",
"sponsor_message": "Lemmy is vrije, <1>open-source</1> software, dus zonder reclame, winstoogmerk en durfkapitaal, punt. Jouw donaties gaan direct naar de full-time-ontwikkeling van het project. Met dank aan de volgende mensen:",
"support_on_patreon": "Ondersteun op Patreon",
"support_on_liberapay": "Ondersteun op Liberapay",
"general_sponsors": "Algemene sponsors zijn sponsors die tussen de $10 en $39 hebben gegeven aan Lemmy.",
"crypto": "Cryptovaluta",
"bitcoin": "Bitcoin",
"ethereum": "Ethereum",
"monero": "Monero",
"code": "Code",
"joined": "toegetreden",
"by": "door",
"to": "aan",
"transfer_community": "community overplaatsen",
"transfer_site": "site overplaatsen",
"are_you_sure": "weet je het zeker?",
"yes": "ja",
"no": "nee",
"powered_by": "Mogelijk gemaakt door",
"landing_0": "Lemmy is een <1>linkverzameler</1> / reddit-alternatief, bedoeld om in de <2>fediverse</2> te werken.<3></3>Lemmy kan door om het even wie gehost worden, heeft live-bijgewerkte reacties en is superklein (<4>ca. 80 kB</4>). Federatie in hte ActivityPub-netwerk is gepland. <5></5>Dit is een <6>erg vroege bèta-versie</6>, en een hoop functies zijn stuk of afwezig. <7></7>Stel nieuwe functies voor of meldt fouten <8>hier</8>.<9></9>Gemaakt met <10>Rust</10>, <11>Actix</11>, <12>Inferno</12> en <13>Typescript</13>.",
"not_logged_in": "Niet ingelogd.",
"community_ban": "Je bent verbannen uit deze community.",
"site_ban": "Je bent verbannen van deze site",
"couldnt_create_comment": "Kon reactie niet maken.",
"couldnt_like_comment": "Kon reactie niet leuk vinden.",
"couldnt_update_comment": "Kon reactie niet bijwerken.",
"couldnt_save_comment": "Kon reactie niet opslaan.",
"no_comment_edit_allowed": "Niet toegestaan om reactie te bewerken.",
"no_post_edit_allowed": "Niet toegestaan om posts te bewerken.",
"no_community_edit_allowed": "Niet toegestaan om community te bewerken.",
"couldnt_find_community": "Kon community niet vinden.",
"couldnt_update_community": "Kon community niet bijwerken.",
"community_already_exists": "Community bestaat al.",
"community_moderator_already_exists": "Community-moderator bestaat al.",
"community_follower_already_exists": "Community-volger bestaat al.",
"community_user_already_banned": "Community-gebruiker reeds verbannen.",
"couldnt_create_post": "Kon post niet maken.",
"couldnt_like_post": "Kon post niet leuk vinden.",
"couldnt_find_post": "Kon post niet vinden.",
"couldnt_get_posts": "Kon posts niet ophalen",
"couldnt_update_post": "Kon post niet bijwerken",
"couldnt_save_post": "Kon post niet opslaan.",
"no_slurs": "Geen beledigingen.",
"not_an_admin": "Niet een beheerder.",
"site_already_exists": "Site bestaat al.",
"couldnt_update_site": "Kon site niet bijwerken.",
"couldnt_find_that_username_or_email": "Kon gebruikersnaam of e-mailadres niet vinden.",
"password_incorrect": "Wachtwoord incorrect.",
"passwords_dont_match": "Wachtwoorden zijn niet gelijk.",
"admin_already_created": "Sorry, er is al een beheerder.",
"user_already_exists": "Gebruiker bestaat al.",
"couldnt_update_user": "Kon gebruiker niet bijwerken.",
"system_err_login": "Systeemfout. Probeer uit te loggen en weer in te loggen.",
"preview": "voorbeeld",
"upload_image": "Afbeelding uploaden",
"avatar": "Avatar",
"upload_avatar": "Avatar uploaden",
"show_avatars": "Toon avatars",
"formatting_help": "Opmaak hulp",
"view_source": "bekijk bron",
"sticky": "vastplakken",
"unsticky": "loshalen",
"archive_link": "Archiveer link",
"stickied": "vastgeplakt",
"delete_account": "Verwijder account",
"delete_account_confirm": "Waarschuwing: dit zal al uw data voorgoed verwijderen, vul uw wachtwoord in om te bevestigen.",
"banned": "verbannen",
"creator": "auteur",
"number_online": "{{count}} gebruiker online",
"number_online_plural": "{{count}} gebruikers online",
"docs": "Documentatie",
"replies": "Reacties",
"mentions": "vermeldingen",
"old_password": "Oud wachtwoord",
"forgot_password": "wachtwoord vergeten",
"reset_password_mail_sent": "Stuurde een email om uw wachtwoord te resetten.",
"password_change": "Wachtwoord aanpassen",
"new_password": "Nieuw wachtwoord",
"no_email_setup": "Deze server heeft email niet correct opgezet.",
"send_notifications_to_email": "Stuur meldingen naar je email",
"language": "Taal",
"browser_default": "Browser standaard",
"downvotes_disabled": "Downvotes geblokkeerd",
"enable_downvotes": "Downvotes toestaan",
"open_registration": "Open registratie",
"registration_closed": "Registratie gesloten",
"enable_nsfw": "NSFW toestaan",
"theme": "Thema",
"create_private_message": "Maak een beveiligd bericht",
"send_secure_message": "Verstuur beveiligd bericht",
"send_message": "Verstuur bericht",
"message": "Bericht",
"old": "Oud",
"message_sent": "Bericht verstuurd",
"messages": "Berichten",
"matrix_user_id": "Matrix gebruikers-id",
"private_message_disclaimer": "Waarschuwing: Privé berichten in Lemmy zijn niet beveiligd. Maak een account aan op <1>Riot.im</1> om veilig te communiceren.",
"donate_to_lemmy": "Doneer aan Lemmy",
"donate": "Doneer",
"from": "van",
"logged_in": "Ingelogd.",
"email_already_exists": "Email bestaat al.",
"couldnt_create_private_message": "Kan beveiligd bericht niet maken.",
"no_private_message_edit_allowed": "Niet toegestaan om privé berichten te wijzigen.",
"couldnt_update_private_message": "Kan beveiligd bericht niet bijwerken.",
"cross_posted_to": "Ook gepost in: ",
"more": "meer",
"site_config": "Configuratie van de website",
"sorting_help": "hulp bij sorteren",
"show_context": "Toon context",
"support_on_open_collective": "Ondersteun op OpenCollective",
"site_saved": "Pagina opgeslaan.",
"emoji_picker": "Emojikiezer",
"upvote": "Upvote",
"number_of_upvotes": "{{count}} upvote",
"number_of_upvotes_plural": "{{count}} upvotes",
"downvote": "Downvote",
"number_of_downvotes": "{{count}} downvote",
"number_of_downvotes_plural": "{{count}} downvotes",
"couldnt_get_comments": "Kon reacties niet ophalen.",
"time": "Tijd",
"action": "Actie",
"block_leaving": "Weet je zeker dat je weg wilt gaan?",
"silver_sponsors": "Zilveren sponsors zijn sponsors die $40 hebben gegeven aan Lemmy.",
"post_title_too_long": "Posttitel te lang.",
"admin_settings": "Beheerderinstellingen",
"banned_users": "Verbannen gebruikers",
"picture_deleted": "Afbeelding verwijderd.",
"invalid_community_name": "Ongeldige naam.",
"click_to_delete_picture": "Klik om de afbeelding te verwijderen.",
"select_a_community": "Kies een community",
"invalid_username": "Ongeldige gebruikersnaam.",
"invalid_login_credentials": "Ongeldige inloggegevens."
}