You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

176 lines
7.1 KiB

 1. export const nl = {
 2. translation: {
 3. post: 'post',
 4. remove_post: 'Verwijder post',
 5. no_posts: 'Geen posts.',
 6. create_a_post: 'Plaats een post',
 7. create_post: 'Plaats post',
 8. number_of_posts:'{{count}} posts',
 9. posts: 'posts',
 10. related_posts: 'Deze posts kunnen gerelateerd zijn',
 11. cross_posts: 'Deze link is ook geplaatst in:',
 12. cross_post: 'cross-post',
 13. comments: 'Reacties',
 14. number_of_comments:'{{count}} reacties',
 15. remove_comment: 'Verwijder reactie',
 16. communities: 'Communities',
 17. users: 'Gebruikers',
 18. create_a_community: 'Maak een community',
 19. create_community: 'Maak community',
 20. remove_community: 'Verwijder community',
 21. subscribed_to_communities:'Geabonneerd op <1>communities</1>',
 22. trending_communities:'Populaire <1>communities</1>',
 23. list_of_communities: 'Lijst van communities',
 24. number_of_communities:'{{count}} communities',
 25. community_reqs: 'kleine letters, onderstrepingsteken en geen spaties',
 26. edit: 'bewerk',
 27. reply: 'reageer',
 28. cancel: 'Annuleer',
 29. unlock: 'ontsluiten',
 30. lock: 'sluiten',
 31. link: 'link',
 32. mod: 'moderator',
 33. mods: 'moderators',
 34. moderates: 'Modereert',
 35. settings: 'Instellingen',
 36. remove_as_mod: 'Verwijder als moderator',
 37. appoint_as_mod: 'Benoemen tot moderator',
 38. modlog: 'Moderatorlog',
 39. admin: 'beheerder',
 40. admins: 'beheerders',
 41. remove_as_admin: 'verwijder als beheerder',
 42. appoint_as_admin: 'benoemen tot beheerder',
 43. remove: 'weghalen',
 44. removed: 'weggehaald',
 45. locked: 'gesloten',
 46. reason: 'Reden',
 47. mark_as_read: 'markeer als gelezen',
 48. mark_as_unread: 'markeer als ongelezen',
 49. delete: 'verwijder',
 50. deleted: 'verwijderd',
 51. restore: 'herstellen',
 52. ban: 'verban',
 53. ban_from_site: 'verban van site',
 54. unban: 'verbanning opzeggen',
 55. unban_from_site: 'verbanning van site opzeggen',
 56. save: 'opslaan',
 57. unsave: 'unsave',
 58. create: 'maak',
 59. username: 'Gebruikersnaam',
 60. email_or_username: 'E-mail of gebruikersnaam',
 61. number_of_users:'{{count}} gebruikers',
 62. number_of_subscribers:'{{count}} abonnees',
 63. number_of_points:'{{count}} punten',
 64. name: 'Naam',
 65. title: 'Titel',
 66. category: 'Categorie',
 67. subscribers: 'Abonnees',
 68. both: 'Beide',
 69. saved: 'Opgeslagen',
 70. unsubscribe: 'Afmelden',
 71. subscribe: 'Abonneren',
 72. subscribed: 'Geabonneerd',
 73. prev: 'Vorige',
 74. next: 'Volgende',
 75. sidebar: 'Zijbalk',
 76. sort_type: 'Sorteertype',
 77. hot: 'Populair',
 78. new: 'Nieuw',
 79. top_day: 'Dagelijkse top',
 80. week: 'Week',
 81. month: 'Maand',
 82. year: 'Jaar',
 83. all: 'Alle',
 84. top: 'Top',
 85. api: 'API',
 86. inbox: 'Postvak-in',
 87. inbox_for: 'Postvak-in voor <1>{{user}}</1>',
 88. mark_all_as_read: 'markeer alle als gelezen',
 89. type: 'Type',
 90. unread: 'Ongelezen',
 91. reply_sent: 'Reactie gestuurd',
 92. search: 'Zoek',
 93. overview: 'Overzicht',
 94. view: 'Beeld',
 95. logout: 'Log uit',
 96. login_sign_up: 'Log in / Aanmelden',
 97. login: 'Log in',
 98. sign_up: 'Aanmelden',
 99. notifications_error: 'Bureabladberichten niet beschikbaar in je browser. Probeer Firefox of Chrome.',
 100. unread_messages: 'Ongelezen berichten',
 101. password: 'Wachtwoord',
 102. verify_password: 'Herhaal wachtwoord',
 103. email: 'E-mail',
 104. optional: 'Optioneel',
 105. expires: 'Verloopt',
 106. url: 'url',
 107. body: 'Tekst',
 108. copy_suggested_title: 'neem voorgestelde titel over: {{title}}',
 109. community: 'Community',
 110. expand_here: 'Breid hier uit',
 111. subscribe_to_communities: 'Abonneer je op een paar <1>communities</1>.',
 112. chat: 'Praat',
 113. recent_comments: 'Recente reacties',
 114. no_results: 'Geen resultaten',
 115. setup: 'Installatie',
 116. lemmy_instance_setup: 'Installatie van Lemmy-instantie',
 117. setup_admin: 'Maak een administrator',
 118. your_site: 'jouw site',
 119. modified: 'bewerkt',
 120. nsfw: 'NSFW',
 121. show_nsfw: 'Laat NSFW-inhoud zien',
 122. sponsors: 'Sponsoren',
 123. sponsors_of_lemmy: 'Sponsoren van Lemmy',
 124. sponsor_message: 'Lemmy is vrije, <1>open-source</1> software, dus zonder reclame, winstoogmerk en durfkapitaal, punt. Jouw donaties gaan direct naar de full-time-ontwikkeling van het project. Met veel dank aan de volgende mensen:',
 125. support_on_patreon: 'Ondersteun op Patreon',
 126. general_sponsors:'Algemene sponsors zijn sponsors die tussen de $10 en $39 hebben gegeven aan Lemmy.',
 127. crypto: 'Cryptovaluta',
 128. bitcoin: 'Bitcoin',
 129. ethereum: 'Ethereum',
 130. monero: 'Monero',
 131. code: 'Code',
 132. joined: 'toegetreden',
 133. by: 'door',
 134. to: 'aan',
 135. transfer_community: 'community overplaatsen',
 136. transfer_site: 'site overplaatsen',
 137. are_you_sure: 'weet je het zeker?',
 138. yes: 'ja',
 139. no: 'nee',
 140. powered_by: 'Mogelijk gemaakt door',
 141. landing_0: 'Lemmy is een <1>linkverzameler</1> / reddit-alternatief, bedoeld om in de <2>fediverse</2> te werken.<3></3>Lemmy kan door om het even wie gehost worden, heeft live-bijgewerkte reacties en is superklein (<4>ca. 80 kB</4>). Federatie in hte ActivityPub-netwerk is gepland. <5></5>Dit is een <6>erg vroege bèta-versie</6>, en een hoop functies zijn stuk of afwezig. <7></7>Stel nieuwe functies voor of meldt fouten <8>hier</8>.<9></9>Gemaakt met <10>Rust</10>, <11>Actix</11>, <12>Inferno</12> en <13>Typescript</13>.',
 142. not_logged_in: 'Niet ingelogd.',
 143. community_ban: 'Je bent verbannen uit deze community.',
 144. site_ban: 'Je bent verbannen van deze site.',
 145. couldnt_create_comment: 'Kon reactie niet maken.',
 146. couldnt_like_comment: 'Kon reactie niet leuk vinden.',
 147. couldnt_update_comment: 'Kon reactie niet bijwerken.',
 148. couldnt_save_comment: 'Kon reactie niet opslaan.',
 149. no_comment_edit_allowed: 'Niet toegestaan om reactie te bewerken.',
 150. no_post_edit_allowed: 'Niet toegestaan om posts te bewerken.',
 151. no_community_edit_allowed: 'Niet toegestaan om community te bewerken.',
 152. couldnt_find_community: 'Kon community niet vinden.',
 153. couldnt_update_community: 'Kon community niet bijwerken.',
 154. community_already_exists: 'Community bestaat al.',
 155. community_moderator_already_exists: 'Community-moderator bestaat al.',
 156. community_follower_already_exists: 'Community-volger bestaat al.',
 157. community_user_already_banned: 'Community-gebruiker reeds verbannen.',
 158. couldnt_create_post: 'Kon post niet maken.',
 159. couldnt_like_post: 'Kon post niet leuk vinden.',
 160. couldnt_find_post: 'Kon post niet vinden.',
 161. couldnt_get_posts: 'Kon posts niet ophalen.',
 162. couldnt_update_post: 'Kon post niet bijwerken.',
 163. couldnt_save_post: 'Kon post niet opslaan.',
 164. no_slurs: 'Geen beledigingen.',
 165. not_an_admin: 'Niet een beheerder.',
 166. site_already_exists: 'Site bestaat al.',
 167. couldnt_update_site: 'Kon site niet bijwerken.',
 168. couldnt_find_that_username_or_email: 'Kon gebruikersnaam of e-mailadres niet vinden.',
 169. password_incorrect: 'Wachtwoord incorrect.',
 170. passwords_dont_match: 'Wachtwoorden zijn niet gelijk.',
 171. admin_already_created: 'Sorry, er is al een beheerder.',
 172. user_already_exists: 'Gebruiker bestaat al.',
 173. couldnt_update_user: 'Kon gebruiker niet bijwerken.',
 174. system_err_login: 'Systeemfout. Probeer uit te loggen en weer in te loggen.',
 175. },
 176. }