You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

176 lines
7.1 KiB

export const nl = {
translation: {
post: 'post',
remove_post: 'Verwijder post',
no_posts: 'Geen posts.',
create_a_post: 'Plaats een post',
create_post: 'Plaats post',
number_of_posts:'{{count}} posts',
posts: 'posts',
related_posts: 'Deze posts kunnen gerelateerd zijn',
cross_posts: 'Deze link is ook geplaatst in:',
cross_post: 'cross-post',
comments: 'Reacties',
number_of_comments:'{{count}} reacties',
remove_comment: 'Verwijder reactie',
communities: 'Communities',
users: 'Gebruikers',
create_a_community: 'Maak een community',
create_community: 'Maak community',
remove_community: 'Verwijder community',
subscribed_to_communities:'Geabonneerd op <1>communities</1>',
trending_communities:'Populaire <1>communities</1>',
list_of_communities: 'Lijst van communities',
number_of_communities:'{{count}} communities',
community_reqs: 'kleine letters, onderstrepingsteken en geen spaties',
edit: 'bewerk',
reply: 'reageer',
cancel: 'Annuleer',
unlock: 'ontsluiten',
lock: 'sluiten',
link: 'link',
mod: 'moderator',
mods: 'moderators',
moderates: 'Modereert',
settings: 'Instellingen',
remove_as_mod: 'Verwijder als moderator',
appoint_as_mod: 'Benoemen tot moderator',
modlog: 'Moderatorlog',
admin: 'beheerder',
admins: 'beheerders',
remove_as_admin: 'verwijder als beheerder',
appoint_as_admin: 'benoemen tot beheerder',
remove: 'weghalen',
removed: 'weggehaald',
locked: 'gesloten',
reason: 'Reden',
mark_as_read: 'markeer als gelezen',
mark_as_unread: 'markeer als ongelezen',
delete: 'verwijder',
deleted: 'verwijderd',
restore: 'herstellen',
ban: 'verban',
ban_from_site: 'verban van site',
unban: 'verbanning opzeggen',
unban_from_site: 'verbanning van site opzeggen',
save: 'opslaan',
unsave: 'unsave',
create: 'maak',
username: 'Gebruikersnaam',
email_or_username: 'E-mail of gebruikersnaam',
number_of_users:'{{count}} gebruikers',
number_of_subscribers:'{{count}} abonnees',
number_of_points:'{{count}} punten',
name: 'Naam',
title: 'Titel',
category: 'Categorie',
subscribers: 'Abonnees',
both: 'Beide',
saved: 'Opgeslagen',
unsubscribe: 'Afmelden',
subscribe: 'Abonneren',
subscribed: 'Geabonneerd',
prev: 'Vorige',
next: 'Volgende',
sidebar: 'Zijbalk',
sort_type: 'Sorteertype',
hot: 'Populair',
new: 'Nieuw',
top_day: 'Dagelijkse top',
week: 'Week',
month: 'Maand',
year: 'Jaar',
all: 'Alle',
top: 'Top',
api: 'API',
inbox: 'Postvak-in',
inbox_for: 'Postvak-in voor <1>{{user}}</1>',
mark_all_as_read: 'markeer alle als gelezen',
type: 'Type',
unread: 'Ongelezen',
reply_sent: 'Reactie gestuurd',
search: 'Zoek',
overview: 'Overzicht',
view: 'Beeld',
logout: 'Log uit',
login_sign_up: 'Log in / Aanmelden',
login: 'Log in',
sign_up: 'Aanmelden',
notifications_error: 'Bureabladberichten niet beschikbaar in je browser. Probeer Firefox of Chrome.',
unread_messages: 'Ongelezen berichten',
password: 'Wachtwoord',
verify_password: 'Herhaal wachtwoord',
email: 'E-mail',
optional: 'Optioneel',
expires: 'Verloopt',
url: 'url',
body: 'Tekst',
copy_suggested_title: 'neem voorgestelde titel over: {{title}}',
community: 'Community',
expand_here: 'Breid hier uit',
subscribe_to_communities: 'Abonneer je op een paar <1>communities</1>.',
chat: 'Praat',
recent_comments: 'Recente reacties',
no_results: 'Geen resultaten',
setup: 'Installatie',
lemmy_instance_setup: 'Installatie van Lemmy-instantie',
setup_admin: 'Maak een administrator',
your_site: 'jouw site',
modified: 'bewerkt',
nsfw: 'NSFW',
show_nsfw: 'Laat NSFW-inhoud zien',
sponsors: 'Sponsoren',
sponsors_of_lemmy: 'Sponsoren van Lemmy',
sponsor_message: 'Lemmy is vrije, <1>open-source</1> software, dus zonder reclame, winstoogmerk en durfkapitaal, punt. Jouw donaties gaan direct naar de full-time-ontwikkeling van het project. Met veel dank aan de volgende mensen:',
support_on_patreon: 'Ondersteun op Patreon',
general_sponsors:'Algemene sponsors zijn sponsors die tussen de $10 en $39 hebben gegeven aan Lemmy.',
crypto: 'Cryptovaluta',
bitcoin: 'Bitcoin',
ethereum: 'Ethereum',
monero: 'Monero',
code: 'Code',
joined: 'toegetreden',
by: 'door',
to: 'aan',
transfer_community: 'community overplaatsen',
transfer_site: 'site overplaatsen',
are_you_sure: 'weet je het zeker?',
yes: 'ja',
no: 'nee',
powered_by: 'Mogelijk gemaakt door',
landing_0: 'Lemmy is een <1>linkverzameler</1> / reddit-alternatief, bedoeld om in de <2>fediverse</2> te werken.<3></3>Lemmy kan door om het even wie gehost worden, heeft live-bijgewerkte reacties en is superklein (<4>ca. 80 kB</4>). Federatie in hte ActivityPub-netwerk is gepland. <5></5>Dit is een <6>erg vroege bèta-versie</6>, en een hoop functies zijn stuk of afwezig. <7></7>Stel nieuwe functies voor of meldt fouten <8>hier</8>.<9></9>Gemaakt met <10>Rust</10>, <11>Actix</11>, <12>Inferno</12> en <13>Typescript</13>.',
not_logged_in: 'Niet ingelogd.',
community_ban: 'Je bent verbannen uit deze community.',
site_ban: 'Je bent verbannen van deze site.',
couldnt_create_comment: 'Kon reactie niet maken.',
couldnt_like_comment: 'Kon reactie niet leuk vinden.',
couldnt_update_comment: 'Kon reactie niet bijwerken.',
couldnt_save_comment: 'Kon reactie niet opslaan.',
no_comment_edit_allowed: 'Niet toegestaan om reactie te bewerken.',
no_post_edit_allowed: 'Niet toegestaan om posts te bewerken.',
no_community_edit_allowed: 'Niet toegestaan om community te bewerken.',
couldnt_find_community: 'Kon community niet vinden.',
couldnt_update_community: 'Kon community niet bijwerken.',
community_already_exists: 'Community bestaat al.',
community_moderator_already_exists: 'Community-moderator bestaat al.',
community_follower_already_exists: 'Community-volger bestaat al.',
community_user_already_banned: 'Community-gebruiker reeds verbannen.',
couldnt_create_post: 'Kon post niet maken.',
couldnt_like_post: 'Kon post niet leuk vinden.',
couldnt_find_post: 'Kon post niet vinden.',
couldnt_get_posts: 'Kon posts niet ophalen.',
couldnt_update_post: 'Kon post niet bijwerken.',
couldnt_save_post: 'Kon post niet opslaan.',
no_slurs: 'Geen beledigingen.',
not_an_admin: 'Niet een beheerder.',
site_already_exists: 'Site bestaat al.',
couldnt_update_site: 'Kon site niet bijwerken.',
couldnt_find_that_username_or_email: 'Kon gebruikersnaam of e-mailadres niet vinden.',
password_incorrect: 'Wachtwoord incorrect.',
passwords_dont_match: 'Wachtwoorden zijn niet gelijk.',
admin_already_created: 'Sorry, er is al een beheerder.',
user_already_exists: 'Gebruiker bestaat al.',
couldnt_update_user: 'Kon gebruiker niet bijwerken.',
system_err_login: 'Systeemfout. Probeer uit te loggen en weer in te loggen.',
},
}