Browse Source

Update sv.ts

Adding the strings listed in the readme.
pull/1/head
Autom 2 years ago
parent
commit
5725e50708
  1. 18
      src/translations/sv.ts

18
src/translations/sv.ts

@ -21,18 +21,24 @@ export const sv = {
subscribed_to_communities:'Prenumererar på <1>gemenskaper</1>',
trending_communities:'Populära <1>gemenskaper</1>',
list_of_communities: 'Lista över gemenskaper',
number_of_communities:'{{count}} gemenskaper',
number_of_communities:'{{count}} gemenskaper',
community_reqs: 'gemener, understreck och inga blanksteg.',
edit: 'redigera',
reply: 'svara',
cancel: 'Avbryt',
preview: 'Förhandsgranskning',
upload_image: 'ladda upp bild',
formatting_help: 'formateringshjälp',
view_source: 'visa källkod',
unlock: 'lås upp',
lock: 'lås',
sticky: 'fastnålad',
unsticky: 'inte fastnålad',
link: 'länk',
mod: 'moderator',
mods: 'moderatorer',
moderates: 'Modererar',
settings: 'Inställningar',
settings: 'Inställningar',
remove_as_mod: 'tag bort som moderator',
appoint_as_mod: 'lägg till som moderator',
modlog: 'Moderationslogg',
@ -43,6 +49,7 @@ export const sv = {
remove: 'ta bort',
removed: 'borttagen',
locked: 'låst',
stickied: 'fastnålad',
reason: 'Anledning',
mark_as_read: 'markera som läst',
mark_as_unread: 'markera som oläst',
@ -53,14 +60,17 @@ export const sv = {
ban_from_site: 'blockera från webbplats',
unban: 'ta bort blockering',
unban_from_site: 'ta bort blockering från webbplats',
banned: 'blocerad',
save: 'spara',
unsave: 'förkasta', // Is perhaps 'ångra' more appropriate?
create: 'skapa',
creator: 'skapare',
username: 'Användarnamn',
email_or_username: 'E-postadress eller användarnamn',
number_of_users:'{{count}} användare',
number_of_subscribers:'{{count}} prenumeranter',
number_of_points:'{{count}} poäng',
number_online:'{{count}} användare inloggade',
name: 'Namn',
title: 'Titel',
category: 'Kategori',
@ -110,7 +120,7 @@ export const sv = {
expand_here: 'Utvidga här',
subscribe_to_communities: 'Prenumerera på några <1>gemenskaper</1>.',
chat: 'Chatta',
recent_comments: 'Senaste kommentarer',
recent_comments: 'Senaste kommentarer',
no_results: 'Inga resultat.',
setup: 'Installering',
lemmy_instance_setup: 'Installering av Lemmy-instans',
@ -127,7 +137,7 @@ export const sv = {
crypto: 'Kryptovaluta',
bitcoin: 'Bitcoin',
ethereum: 'Ethereum',
monero: 'Monero',
monero: 'Monero',
code: 'Kod',
joined: 'Gick med',
by: 'av',

Loading…
Cancel
Save