Browse Source

Consistant spaces before strings

pull/1/head
Autom 2 years ago
parent
commit
c1f6dc8cd4
  1. 20
      src/translations/en.ts
  2. 20
      src/translations/sv.ts

20
src/translations/en.ts

@ -5,23 +5,23 @@ export const en = {
no_posts: 'No Posts.',
create_a_post: 'Create a post',
create_post: 'Create Post',
number_of_posts:'{{count}} Posts',
number_of_posts: '{{count}} Posts',
posts: 'Posts',
related_posts: 'These posts might be related',
cross_posts: 'This link has also been posted to:',
cross_post: 'cross-post',
comments: 'Comments',
number_of_comments:'{{count}} Comments',
number_of_comments: '{{count}} Comments',
remove_comment: 'Remove Comment',
communities: 'Communities',
users: 'Users',
create_a_community: 'Create a community',
create_community: 'Create Community',
remove_community: 'Remove Community',
subscribed_to_communities:'Subscribed to <1>communities</1>',
trending_communities:'Trending <1>communities</1>',
subscribed_to_communities: 'Subscribed to <1>communities</1>',
trending_communities: 'Trending <1>communities</1>',
list_of_communities: 'List of communities',
number_of_communities:'{{count}} Communities',
number_of_communities: '{{count}} Communities',
community_reqs: 'lowercase, underscores, and no spaces.',
edit: 'edit',
reply: 'reply',
@ -69,10 +69,10 @@ export const en = {
creator: 'creator',
username: 'Username',
email_or_username: 'Email or Username',
number_of_users:'{{count}} Users',
number_of_subscribers:'{{count}} Subscribers',
number_of_points:'{{count}} Points',
number_online:'{{count}} Users Online',
number_of_users: '{{count}} Users',
number_of_subscribers: '{{count}} Subscribers',
number_of_points: '{{count}} Points',
number_online: '{{count}} Users Online',
name: 'Name',
title: 'Title',
category: 'Category',
@ -136,7 +136,7 @@ export const en = {
sponsors_of_lemmy: 'Sponsors of Lemmy',
sponsor_message: 'Lemmy is free, <1>open-source</1> software, meaning no advertising, monetizing, or venture capital, ever. Your donations directly support full-time development of the project. Thank you to the following people:',
support_on_patreon: 'Support on Patreon',
general_sponsors:'General Sponsors are those that pledged $10 to $39 to Lemmy.',
general_sponsors: 'General Sponsors are those that pledged $10 to $39 to Lemmy.',
crypto: 'Crypto',
bitcoin: 'Bitcoin',
ethereum: 'Ethereum',

20
src/translations/sv.ts

@ -5,23 +5,23 @@ export const sv = {
no_posts: 'Inga inlägg.',
create_a_post: 'Skriv ett inlägg',
create_post: 'Skapa inlägg',
number_of_posts:'{{count}} inlägg',
number_of_posts: '{{count}} inlägg',
posts: 'Inlägg',
related_posts: 'Dessa inlägg kan vara relaterade',
cross_posts: 'Den här länken har även publicerats i:',
cross_post: 'tvärinlägg',
comments: 'Kommentarer',
number_of_comments:'{{count}} kommentarer',
number_of_comments: '{{count}} kommentarer',
remove_comment: 'Radera kommentar',
communities: 'Gemenskaper',
users: 'Användare',
create_a_community: 'Skapa en gemenskap',
create_community: 'Skapa gemenskap',
remove_community: 'Radera gemenskap',
subscribed_to_communities:'Prenumererar på <1>gemenskaper</1>',
trending_communities:'Populära <1>gemenskaper</1>',
subscribed_to_communities: 'Prenumererar på <1>gemenskaper</1>',
trending_communities: 'Populära <1>gemenskaper</1>',
list_of_communities: 'Lista över gemenskaper',
number_of_communities:'{{count}} gemenskaper',
number_of_communities: '{{count}} gemenskaper',
community_reqs: 'gemener, understreck och inga blanksteg.',
edit: 'redigera',
reply: 'svara',
@ -69,10 +69,10 @@ export const sv = {
creator: 'skapare',
username: 'Användarnamn',
email_or_username: 'E-postadress eller användarnamn',
number_of_users:'{{count}} användare',
number_of_subscribers:'{{count}} prenumeranter',
number_of_points:'{{count}} poäng',
number_online:'{{count}} användare inloggade',
number_of_users: '{{count}} användare',
number_of_subscribers: '{{count}} prenumeranter',
number_of_points: '{{count}} poäng',
number_online: '{{count}} användare inloggade',
name: 'Namn',
title: 'Titel',
category: 'Kategori',
@ -136,7 +136,7 @@ export const sv = {
sponsors_of_lemmy: 'Lemmys sponsorer',
sponsor_message: 'Lemmy är fri mjukvara med <1>öppen källkod</1>, vilket innebär att ingen reklam, vinstindrivning eller venturekapital förekommer, någonsin. Dina donationer går direkt till att stöda utvecklingen av projektet. Stort tack till följande personer:',
support_on_patreon: 'Stöd på Patreon',
general_sponsors:'Allmänna sponsorer är dem som givit mellan 10 och 39\u00a0dollar till Lemmy.',
general_sponsors: 'Allmänna sponsorer är dem som givit mellan 10 och 39\u00a0dollar till Lemmy.',
crypto: 'Kryptovaluta',
bitcoin: 'Bitcoin',
ethereum: 'Ethereum',

Loading…
Cancel
Save